Skip to content

Zarządzanie

Twój projekt w najlepszych rękach.

Szybkie decyzje, uproszczone struktury i przedsiębiorcze myślenie naszych pracowników to czynniki sukcesu, które wyróżniają firmę BBGS od ponad 30 lat. Dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć atmosferę współpracy zespołowej. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy bowiem zagwarantować wysoką jakość i powodzenie naszych działań. 

Zarządzanie musi być zatem ukierunkowane na stworzenie jak najlepszych warunków w celu zapewnienia skuteczności i sprawnej realizacji projektów. Aby to osiągnąć, należy w sposób optymalny połączyć ze sobą wszystkie procesy. Począwszy od pierwszego spotkania z klientem, aż po odbiór końcowy, stawiamy na ciągłą komunikację pomiędzy naszym zespołem a wszystkimi interesariuszami projektu. Dzięki temu możemy czujnie reagować i elastycznie dostosowywać się do poszczególnych wymogów oraz terminowo realizować projekty, zachowując najwyższą jakość.

Andreas Ehret, członek Zarządu w firmie BB Government Services GmbH

Andreas Ehret rozpoczął swoją karierę zawodową w 1997 r. w firmie SKE Support Services GmbH. Pełnił tam różne funkcje w obszarze technicznym, z których ostatnią było kierownictwo działu dla jednostek działających w Niemczech. W roku 2018 Andreas Ehret przeszedł do firmy BBGS. We wrześniu 2019 roku został członkiem Zarządu.

Andreas Ehret CEO

Christian Schumacher, członek Zarządu w firmie BB Government Services GmbH

Christian Schumacher posiada ponad 20-letnie doświadczenie w międzynarodowym przemyśle budowlanym. Pracując dla firm Bilfinger AG i Züblin International, zajmował różne stanowiska w Niemczech i za granicą. Od roku 2018 jest członkiem Zarządu w firmie BB Government Services GmbH i członkiem Zarządu w spółkach zależnych BB Government Services Srl we Włoszech, BB Government Services Sprl w Belgii, BBGS sp. z o.o. w Polsce i BBGSRO Construction S.R.L. w Rumunia.

Christian Schumacher COO

Dominik Lembert , członek Zarządu w firmie BB Government Services GmbH

Dominik Lembert jest dyplomowanym kupcem i absolwentem francuskiej uczelni Grande École. Swoją karierę rozpoczął jako doradca ds. zarządzania. Po ponad 20-letnim okresie sprawowania funkcji członka Zarządu w firmach zajmujących się budową rurociągów i instalacji w 2018 roku objął stanowisko dyrektora handlowego w spółkach BB Government Services GmbH, BB Government Services Srl we Włoszech i BB Government Services Sprl w Belgii.

Dominik Lembert CFO