Skip to content

Nota prawna

Właściciel mediów.

BB Government Services GmbH
Flickerstal 5
67657 Kaiserslautern
Niemcy
T + 49 631 3432-0
contact@bbgs.eu

VAT-UE: DE-263 390 212
Forma prawna: GmbH (spółka z o.o.)
Rejestr Handlowy: Kaiserslautern HRB 32330

Projektowanie stron internetowych, system redakcyjny i wsparcie.

PORR AG
Group Communications
Absberggasse 47
1100 Wiedeń 
T +43 50 626-0
comms@porr-group.com

Odpowiedzialny za treści dziennikarsko-redakcyjne zgodnie z TMG

BB Government Services GmbH
Flickerstal 5
67657 Kaiserslautern
Niemcy
T + 49 631 3432-0

Fotos.

Przedmiot działalności spółki.

Spółka BBGS jest firmą inżynieryjno-usługową, której działalność obejmuje m.in. doradztwo, planowanie i realizację projektów z zakresu budownictwa naziemnego i przemysłowego, a także zarządzanie obiektami i instalacjami energetycznymi.

Informacja na temat podstawowej koncepcji przekazu.

Przede wszystkim publikowane są treści spółki BBGS GmbH.

Organy.

Zarząd.

Andreas Ehret
Dominik Lembert
Christian Schumacher

Wyłączenie odpowiedzialności.

Spółka BBGS GmbH z wielką starannością gromadzi dane publikowane na niniejszej stronie internetowej. Informacje zamieszczane na niniejszej stronie internetowej są stale sprawdzane i aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. Jednakże pomimo szczególnej staranności dane te mogą uleć w międzyczasie zmianie. Firma BBGS GmbH nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że udostępnione informacje są aktualne, prawidłowe oraz kompletne. Spółka ze swojej strony wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, konkretne lub następcze, jak również innego rodzaju szkody, które powstały z jakiegokolwiek powodu w związku z pośrednim lub bezpośrednim wykorzystaniem informacji podanych na niniejszej stronie internetowej. Odnosi się to również do wszystkich pozostałych stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza.