Skip to content

CSR

Nasze wartości na rzecz lepszego jutra.

Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Responsibility), w skrócie CR, jest istotnym elementem naszej kultury korporacyjnej - niezależnie od tego, czy dotyczy ona naszych klientów, pracowników, partnerów czy ochrony środowiska.

Chętnie wspieramy dążenia Grupy PORR do osiągania jak najlepszych wyników w zakresie odpowiedzialności społecznej, etycznej i ekologicznej. Podejmując decyzje, uwzględniamy wysokie standardy, które wciąż są udoskonalane.

Raporty Zrównoważonego Rozwoju
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PORR.
Do strony
Code of Conduct
Odpowiedzialność wymaga zasad.
Do strony.