Skip to content

Nowy budynek Elementary School, Kaiserslautern

Fakty i liczby
Wykonawca BBGS in Arbeitsgemeinschaft mit MICKAN General-Bau-Gesellschaft mbH und Steffensky & Ringle Baugesellschaft mbH
Zleceniodawca Landesbetrieb LBB
Lokalizacja Kaiserslautern - Niemcy
Typ projektu Budynki użyteczności publicznej
Czas realizacji 09.2016 - 08.2019

Solidna konstrukcja i wysokie walory wnętrza.

200 000 ton urobku.

Firma BBGS wygrała w 2016 roku przetarg na budowę szkoły podstawowej Vogelweh Elementary School w Kaiserslautern. Konsorcjum wzniosło nowoczesny budynek, którego budowa kosztowała 28,5 mln euro i trwała trzy lata. Pod względem elastyczności i dostępności dla osób niepełnosprawnych nowa szkoła spełnia wszelkie wymogi. Nasi pracownicy z powodzeniem wdrożyli założenia opracowane w ramach programu budowy szkół na rzecz Sił Zbrojnych USA. Sprostaliśmy temu zadaniu, mimo że proces budowy kosztował nasz zespół wiele wysiłku pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.

Na realizację projektu, który zakładał wzniesienie zabudowy na powierzchni wynoszącej ogółem 15 500 m2, firma BBGS miała do dyspozycji teren o powierzchni 52 000 m2, będący własnością amerykańskiej jednostki i położony w południowo-zachodniej części Kaiserslautern. W trakcie wykonywania robót ziemnych i modelowania terenu przekopaliśmy 200 000 ton ziemi. Około jedna trzecia urobku została ponownie wykorzystana do przeformowania terenu, natomiast 120 000 ton ze względu na częściowe zanieczyszczenie trzeba było usunąć i zutylizować.

Wzmocnione konstrukcje.

Ze względu na fakt, że podczas realizacji tego projektu amerykańskie wojsko przywiązywało ogromną wagę do aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, używaliśmy głównie lokalnych materiałów budowlanych, których duża część pochodziła z recyklingu, jak na przykład zastosowany przez nas beton składał się w 97% z surowców wtórnych. Ponadto użyliśmy głównie materiałów w jasnych kolorach, które sprawiają, że klimat pomieszczeń jest bardziej przyjazny. Nawet odprowadzanie wody deszczowej przebiega według zasad zrównoważonego rozwoju: woda odprowadzana jest z opóźnieniem do podziemnych zbiorników, z których następnie odbywa się infiltracja opadu do gruntu. Woda deszczowa spływająca z dachów jest wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych. Dodatkowo zielone dachy są również rozwiązaniem oddziałującym na poprawę gospodarki wodnej i wpływającym korzystnie na mikroklimat. W tym zakresie dążymy do spełnienia norm na poziomie srebrnego certyfikatu LEED.

Oprócz kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, amerykańskie budynki wojskowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa. Z tego względu firma BBGS zdecydowała się na zastosowanie monolitycznej konstrukcji żelbetowej. Szklane elewacje i okna posiadają wzmocnienia w postaci konstrukcji stalowych i zostały wyposażone w specjalne 3-szybowe oszklenie. Także zawieszenia sufitowe zostały dodatkowo zabezpieczone.

Wyzwania budowlane.

Również wnętrze kompleksu wzbudza podziw, szczególnie tzw. commons, czyli duży obszar wspólny stanowiący serce szkoły, do którego można dotrzeć ze wszystkich głównych części budynku. Główne wejście do budynku znajduje się od północno-wschodniej strony, gdzie przeprowadzane są kontrole osób wchodzących do budynku. Znajduje się tu również obszar administracyjny i centrum informacyjne.

Prawdziwą atrakcją dla oka jest znajdująca się po zewnętrznej części budynku zielona klasa, której wygląd jest wzorowany na amfiteatrze, a jej obszernie przeszklona północno-zachodnia fasada otwiera szkołę na zewnątrz i służy jako wejście. Prace szalunkowe przy zintegrowanym nadsceniu o zakrzywionym kształcie i ukośnie ściętych górnych krawędziach wymagały od naszego zespołu sporo kunsztu. Do wyłożenia zewnętrznych i wewnętrznych elewacji cegłą ceramiczną niezbędne było uzyskanie specjalnego indywidualnego zezwolenia.

W przypadku „neighborhoods”, czyli znajdujących się na terenie kampusu przybudówek, zdecydowaliśmy się na konstrukcję podobną do tej zastosowanej w budynku głównym. Wspólny obszar, w skład którego wchodzi kilka pracowni dydaktycznych, jest wielofunkcyjnym miejscem spotkań. Pracownie te można dowolnie powiększać na przestrzeni tego obszaru za pomocą mobilnych przegród. Do dyspozycji dzieci oddano pokoje grupowe i indywidualne, sale artystyczne i muzyczne oraz dużą salę gimnastyczną. Swój głód uczniowie mogą zaspokoić w przestronnej stołówce, która spełnia amerykańskie standardy higieniczne.

Firma BBGS po raz kolejny zasłużyła na wyróżnienie za realizację tego wymagającego wszechstronnych umiejętności projektu zgodnie z najwyższymi standardami. W chwili obecnej w szkolnych ławkach, z których ponad 25% jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, może obecnie zasiadać do 650 uczniów.