Skip to content
News

BBGS otrzymał kontrakt na przekształcenie byłej kaplicy koszarowej w budynek wielofunkcyjny

BB Government Services GmbH ma przyjemność poinformować o kolejnym kontrakcie w Koszarach Smith garnizonu Baumholder w Nadrenii-Palatynacie. Podczas gdy rewitalizacja trzech budynków na zabezpieczonym terenie dobiegała końca, w kwietniu 2022 r. rozpoczęto prace nad kolejnym projektem przebudowy: przekształceniem dawnej kaplicy w budynek wielofunkcyjny.

©BBGS

Holistyczne zarządzanie projektem gwarantuje dotrzymanie harmonogramu i kosztów

Budynek ma za sobą bogatą przeszłość. Jeszcze do niedawna kaplica wykorzystywana była jako stołówka. Obecnie, do września 2023 roku, budynek zostanie przekształcony w pomieszczenia biurowe z toaletami i magazynem. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pomieszczeń magazynowych są niezwykle wysokie. Wszystkie elementy zewnętrzne, zgodnie z przepisami amerykańskimi, muszą być dodatkowo wzmocnione specjalnym betonem, oczywiście z uwzględnieniem statyki i nośności istniejącej konstrukcji. Projekt ten jest realizowany w systemie design-build. Jest to partnerskie zarządzanie projektem, które wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Planowanie i, po otrzymaniu pozwolenia na budowę, realizacja będą prowadzone w całości przez BBGS. "Sytuacja win-win dla obu stron. Ponieważ jesteśmy odpowiedzialni od początku do końca, mamy pełną kontrolę zarówno nad kosztami, jak i terminami" - wyjaśnia Dyrektor Generalny Andreas Ehret.

BBGS otrzymał kontrakt ramowy MATOC

Siły zbrojne USA inwestują trzycyfrową sumę w modernizację i odnowienie bazy Baumholder w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech. Wraz z kilkoma innymi firmami, BBGS otrzymał kontrakt ramowy MATOC (Multiple-Award Task Order Contract). O sukcesie zadecydowały przede wszystkim dotychczasowe wyniki, które oceniono jako bardzo dobre. Niemniej jednak, o każdy kontrakt staramy się na nowo. Ehret dodaje: "Nasze relacje biznesowe z armią amerykańską sięgają 1970 roku; "znamy na wylot zarówno amerykańskie, jak i niemieckie przepisy budowlane i procedury dopuszczające". Tym, co ostatecznie przeważyło szalę na naszą korzyść, była gwarancja dotrzymania bardzo napiętego harmonogramu w połączeniu z ceną ofertową uzależnioną od wyników.